CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ CAO EURONANO

TUYEN DUNG GIAM DOC KINH DOANH MIEN BAC
TRAO XE 03 NHÀ PHAN PHOI
san pham than thien voi moi truong

Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Công Nghệ Cao Euronao là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh nguyên liệu cơ bản, Sơn Pu, dầu màu, nhiên phụ liệu… hàng đầu Việt Nam.

SẢN PHẨM KHÁC

EUROKYD 430-X-70

Giá: : Liên hệ

EUROKYD 7719-XL-70

Giá: : Liên hệ

EUROKYD 7717-XL-70

Giá: : Liên hệ

EUROKYD 3879-X-90

Giá: : Liên hệ

EUROKYD 3868-XS-85

Giá: : Liên hệ

EUROKYD 3758-XS-80

Giá: : Liên hệ

EUROKYD 3755-X-80

Giá: : Liên hệ

EUROKYD 3308-XS-70

Giá: : Liên hệ

EUROKYD 3304-X-70

Giá: : Liên hệ